No Urutan Turun Surah Tempat Turun Jumlah Ayat Keterangan
1 5 Al Fatihah makiyah 7 Pembukaan
2 87 Al Baqarah madaniyah 286 Sapi Betina
3 89 Ali Imran madaniyah 200 Keluarga Imran
4 92 An Nisaa madaniyah 176 Wanita
5 112 Al Maaidah madaniyah 120 Jamuan Hidangan
6 55 Al An aam makiyah 165 Binatang Ternak
7 39 Al A raaf makiyah 206 Tempat Tertinggi
8 88 Al Anfaal madaniyah 75 Jarahan
9 113 At Taubah madaniyah 129 Pengampunan
10 51 Yuunus makiyah 109 Nabi Yunus
11 52 Huud makiyah 123 Nabi Hud
12 53 Yuusuf makiyah 111 Nabi Yusuf
13 96 Ar rad madaniyah 43 Guruh
14 72 Ibraahiim makiyah 52 Nabi Ibrahim
15 54 Al Hijr makiyah 99 Al-Hijr
16 70 An Nahl makiyah 128 Lebah
17 50 Al Israa makiyah 111 Perjalanan Malam
18 69 Al Kahfi makiyah 110 Gua
19 44 Maryam makiyah 98 Maryam
20 45 Thaahaa makiyah 135 Taha
21 73 Al Anbiyaa makiyah 112 Nabi-Nabi
22 103 Al Hajj madaniyah 78 Haji
23 74 Al Muminuun makiyah 118 Orang-Orang Yang Beriman
24 102 An Nuur madaniyah 64 Cahaya
25 42 Al Furqaan makiyah 77 Pembeda
26 47 Asy Syuaraa makiyah 227 Penyair
27 48 An Naml makiyah 93 Semut
28 49 Al Qashash makiyah 88 Cerita-Cerita
29 85 Al Ankabuut makiyah 69 Laba-Laba
30 84 Ar Ruum makiyah 60 Bangsa Romawi
31 57 Luqmaan makiyah 34 Keluarga Luqman
32 75 As Sajdah makiyah 30 Sajdah
33 90 Al Ahzaab madaniyah 73 Golongan-Golongan yang bersekutu
34 58 Saba makiyah 54 Kaum Saba
35 43 Faathir makiyah 45 Pencipta
36 41 Yaa Siin makiyah 83 Yaasiin
37 56 As Shaaffaat makiyah 182 Barisan-barisan
38 38 Shaad makiyah 88 Shaad
39 59 Az Zumar makiyah 75 Rombongan-rombongan
40 60 Ghaafir makiyah 85 Orang yang Beriman
41 61 Fushshilat makiyah 54 Yang dijelaskan
42 62 Asy Syuuraa makiyah 53 Musyawarah
43 63 Az Zukhruf makiyah 89 Perhiasan
44 64 Ad Dukhaan makiyah 59 Kabut
45 65 Al Jaatsiyah makiyah 37 Yang bertekuk lutut
46 66 Al Ahqaaf makiyah 35 Bukit-bukit pasir
47 95 Muhammad madaniyah 38 Nabi Muhammad
48 111 Al Fath madaniyah 29 Kemenangan
49 106 Al Hujuraat madaniyah 18 Kamar-kamar
50 34 Qaaf makiyah 45 Qaaf
51 67 Adz Dzaariyaat makiyah 60 Angin yang menerbangkan
52 76 Ath Thuur makiyah 49 Bukit
53 23 An Najm makiyah 62 Bintang
54 37 Al Qamar makiyah 55 Bulan
55 97 Ar Rahmaan makiyah 78 Yang Maha Pemurah
56 46 Al Waaqiah makiyah 96 Hari Kiamat
57 94 Al Hadiid madaniyah 29 Besi
58 105 Al Mujaadilah madaniyah 22 Wanita yang mengajukan gugatan
59 101 Al Hasyr madaniyah 24 Pengusiran
60 91 Al Mumtahanah madaniyah 13 Wanita yang diuji
61 109 Ash Shaff madaniyah 14 Satu barisan
62 110 Al Jumuah madaniyah 11 Hari Jum’at
63 104 Al Munaafiquun madaniyah 11 Orang-orang yang munafik
64 108 At Taghaabun madaniyah 18 Hari dinampakkan kesalahan
65 99 Ath Thalaaq madaniyah 12 Talak
66 107 At Tahriim madaniyah 12 Mengharamkan
67 77 Al Mulk makiyah 30 Kerajaan
68 2 Al Qalam makiyah 52 Pena
69 78 Al Haaqqah makiyah 52 Hari kiamat
70 79 Al Maaarij makiyah 44 Tempat naik
71 71 Nuh makiyah 28 Nabi Nuh
72 40 Al Jin makiyah 28 Jin
73 3 Al Muzzammil makiyah 20 Orang yang berselimut
74 4 Al Muddatstsir makiyah 56 Orang yang berkemul
75 31 Al Qiyaamah makiyah 40 Kiamat
76 98 Al Insaan madaniyah 31 Manusia
77 33 Al Mursalat makiyah 50 Malaikat-Malaikat Yang Diutus
78 80 An Naba makiyah 40 Berita besar
79 81 An Naaziaat makiyah 46 Malaikat-Malaikat Yang Mencabut
80 24 Abasa makiyah 42 Ia Bermuka masam
81 7 At Takwiir makiyah 29 Menggulung
82 82 Al Infithaar makiyah 19 Terbelah
83 86 Al Muthaffifiin makiyah 36 Orang-orang yang curang
84 83 Al Insyiqaaq makiyah 25 Terbelah
85 27 Al Buruuj makiyah 22 Gugusan bintang
86 36 Ath Thaariq makiyah 17 Yang datang di malam hari
87 8 Al Alaa makiyah 19 Yang paling tinggi
88 68 Al Ghaasyiyah makiyah 26 Hari Pembalasan
89 10 Al Fajr makiyah 30 Fajar
90 35 Al Balad makiyah 20 Negeri
91 26 Asy Syams makiyah 15 Matahari
92 9 Al Lail makiyah 21 Malam
93 11 Adh Dhuhaa makiyah 11 Waktu matahari sepenggalahan naik
94 12 Asy Syarh makiyah 8 Melapangkan
95 28 At Tiin makiyah 8 Buah Tin
96 1 Al Alaq makiyah 19 Segumpal Darah
97 25 Al Qadr makiyah 5 Kemuliaan
98 100 Al Bayyinah madaniyah 8 Pembuktian
99 93 Az Zalzalah madaniyah 8 Kegoncangan
100 14 Al Aadiyaat makiyah 11 Berlari kencang
101 30 Al Qaariah makiyah 11 Hari Kiamat
102 16 At Takaatsur makiyah 8 Bermegah-megahan
103 13 Al Ashr makiyah 3 MasaWaktu
104 32 Al Humazah makiyah 9 Pengumpat
105 19 Al Fiil makiyah 5 Gajah
106 29 Quraisy makiyah 4 Suku Quraisy
107 17 Al Maa uun makiyah 7 Barang-barang yang berguna
108 15 Al Kautsar makiyah 3 Nikmat yang berlimpah
109 18 Al Kaafiruun makiyah 6 Orang-orang kafir
110 114 An Nashr madaniyah 3 Pertolongan
111 6 Al Lahab makiyah 5 Gejolak Api Sabut
112 22 Al Ikhlas makiyah 4 Ikhlas
113 20 Al Falaq makiyah 5 Waktu Subuh
114 21 An Naas makiyah 6 Manusia